Algemene voorwaarden Studio & Webshop

Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaarden van Yogaschool Balans, geregistreerd onder kvk nummer 76175103, gevestigd op marathon 1, 4873 DX te Etten-Leur. Opgesteld op 1 oktober 2019, herzien op 1 januari 2022.

1. Inschrijven bij Yogaschool Balans
Om in te schrijven kun je een mail sturen naar esmee@yogaschoolbalans.nl of schrijf direct in via www.momoyoga.com/yogaschoolbalans/inschrijven. Zorg dat je de Algemene Voorwaarden van Yogaschool Balans zorgvuldig doorneemt. Wanneer je je inschrijft ga je automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden. Lessen kun je na je inschrijving volgen met een doorlopend maandabonnement of een strippenkaart.

2. Maandabonnement
Bij een maandabonnement heb je recht op 1 les per week. De prijzen van de abonnementen zijn gebaseerd op 52 weken per jaar, dit komt neer op 4 of 5 lessen per maand. Mocht je een keer een les missen, kun je deze in diezelfde maand inhalen. Gemiste lessen kunnen niet mee worden genomen naar de volgende maand. Dit abonnement is een doorlopend maandabonnement en wordt automatisch verlengd. Wanneer de overeengekomen looptijd is verstreken, kun je maandelijks opzeggen. De opzegtermijn is 1 maand. Opzegging dient te gebeuren vóór de eerste dag van de nieuwe abonnementsperiode.
Bij een maandabonnement kun je kiezen voor een vaste plek per week. Ik zou willen adviseren dit te doen. Je bent dan niet alleen verzekerd van een plekje. Maar zo breng je ook meer ritme aan in je week en zo kan Yoga meer onderdeel van je leven worden. Ook met een vaste plek kun je altijd wisselen van les.

3. Strippenkaart
Met de strippenkaart van Yogaschool Balans kan je deelnemen aan alle lessen in de week o.b.v. beschikbaarheid. Een strippenkaart kun je zelf aanschaffen via www.momoyoga.com/yogaschoolbalans. De strippenkaart heeft een tegoed van 10 lessen. Strippenkaarten zijn persoonsgebonden. Niet gebruikte lessen komen na de geldigheid te vervallen.
Bij een strippenkaart is het niet mogelijk om een vaste plek te kiezen. Je kunt wel zelf tot 8 weken vooruit in de Momoyoga app lessen reserveren. Voor uitleg over Momoyoga zie artikel 5.

4. Prijzen

1e Proefles €10,00
2e Proefles €15,00

Losse les €17,50

LOYAL abonnement, maandelijks opzegbaar na 12 maanden.
1 les per week € 42,00 per maand

ZEN abonnement, maandelijks opzegbaar na 6 maanden
1 les per week € 47,00 per maand

FLEX abonnement, maandelijks opzegbaar
1 les per week € 52,00 per maand

Strippenkaarten – 10 lessen
ZEN € 125,00 – 3 maanden geldig na aankoop
FLEX € 150,00 – 6 maanden geldig na aankoop

5. MOMOYOGA
Ik maak gebruik van het online boekingssysteem MOMOYOGA. Hier kun je jezelf inschrijven, lesproducten aanschaffen en lessen reserveren en annuleren of wijzigen.

Inschrijven
Wanneer je jezelf nog niet hebt aangemeld in Momoyoga kun je dit eerst doen via www.momoyoga.com/yogaschoolbalans/inschrijven. Bij inschrijven ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden.
Betaling
Een strippenkaart betaal je direct via iDEAL en voor een maandabonnement vul je je betaalgegevens in voor de automatische incasso. Je kunt zelf de startdatum invullen.
Bij een maandabonnement betekent dit dat jouw abonnement telkens verlengd wordt op deze datum. Deze datum is belangrijk voor je opzegtermijn en voor de maandelijkse incasso.
Deze wordt geïncasseerd door betaalprovider Mollie. Bij de incasso zie jij de naam : “Stichting Mollie Payments”. Het incassant ID van Mollie is: NL08ZZZ502057730000
Reserveren
Download de app op je telefoon om makkelijk en snel je lessen te reserveren of te annuleren/ wijzigen. Je hebt dan ook altijd het lesrooster bij de hand.
Annuleren
Omdat Yogaschool Balans een kleinschalige yogaschool is met kleine groepen, wordt tijdig afmelden zeer op prijs gesteld. Je kunt je inschrijving op reguliere/wekelijkse lessen, kosteloos annuleren tot 8 uur van te voren. (Dit geldt niet voor privélessen, specials en workshops). Afmelden kan via de Momoyoga app. Wil je toch binnen deze 8 uur afmelden, geef dit dan a.u.b. door via esmee@yogaschoolbalans.nl. Houd er rekening mee dat deze les dan niet kan worden ingehaald. Bij niet of te laat afmelden wordt het lestegoed niet teruggestort.

Annuleren van privélessen kan kosteloos tot 48 uur van te voren via esmee@yogaschoolbalans.nl. Bij annulering korter dan 48 uur van te voren wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht, bij annulering korter dan 24 uur van te voren wordt er 100% in rekening gebracht.

6. Wijzigingen
Yogaschool Balans heeft het recht om de prijzen, lestijden en docent te wijzigen. Hierbij wordt rekening gehouden dat wijzigingen zo tijdig mogelijk worden opgegeven. Belangrijke wijzigingen en/of bij uitvallen van lessen door ziekte worden per email of telefonisch doorgegeven. Op Momoyoga vind je het meest actuele lesrooster.

7. Eigen risico en aansprakelijkheid
Het volgen van lessen bij Yogaschool Balans is op eigen risico en Yogaschool Balans is niet aansprakelijk voor blessures die je oploopt voor, tijdens en na de les. Daarnaast is Yogaschool Balans niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen. Als je lichamelijke, geestelijke bijzonderheden hebt, is het aan te raden om dit te melden bij de docent. Bij een zwangerschap is het belangrijk om zelfs al in een vroeg stadium dit aan te geven bij de docent. Bij bijzonderheden gaat zij op zoek naar alternatieven en geeft aan waar de deelnemer zijn/haar grenzen moet respecteren.

8. Afwezigheid docent
Als de docent verhinderd is om les te geven, door bijvoorbeeld vakantie of opleiding, wordt er indien mogelijk gezorgd voor een vervangend docent. Wanneer dit niet mogelijk is wordt de les geannuleerd. Bij onverwacht uitvallen van lessen door noodomstandigheden op de lesdag zelf (zoals o.a. ziekte) meldt de docent dit door je per e-mail/ Whatsapp op de hoogte te brengen. Zorg ervoor dat je dus altijd je mail en je mobiel checkt alvorens naar les te gaan. Het is onmogelijk voor de docent om alle deelnemers persoonlijk te kunnen bereiken in nood omstandigheden. Bij uitval van de les door bovenstaande omstandigheden kan de les op een ander moment dat de lessen weer doorgaan ingehaald worden. Restitutie in de vorm van geld is niet mogelijk.

9. Feestdagen en vakanties
Yogaschool Balans behoudt het recht om tijdens vakanties lessen te annuleren of een aangepast rooster te hanteren. Hierover word je tijdig geïnformeerd. Op feestdagen is er geen les, tenzij anders vermeld. Onder feestdagen vallen 1e en 2e Kerstdag, Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en 1e en 2e Pinksterdag. Ook vallen de lessen uit op Kerstavond en Oudjaarsavond.
Lessen die uitvallen door vakanties en feestdagen, kunnen in dezelfde maand ingehaald worden o.b.v. beschikbaarheid. Het is aan de deelnemer om dit zelf op tijd in te plannen. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

10. Workshops, Specials en Retreats
Inschrijfgeld voor 1- of meerdaagse workshops, cursussen, specials of retreats, dient vooraf voldaan te worden. Bij annulering door de deelnemer zelf, ongeacht de reden, wordt er géén geld terugbetaald. Wel kun je (in overleg) iemand in jouw plaats laten deelnemen. Mocht er een wachtlijst zijn en jouw plaats opgevuld kunnen worden door een persoon van deze wachtlijst, is het wel mogelijk om het inschrijfgeld terug te krijgen.

11. Huisregels
-Neem geen telefoon mee in de studio, of zet hem uit/stil.
-Tassen, schoenen en jassen kunnen in de garderobe geplaatst worden. Graag niet meenemen in de studio. Waardevolle spullen kun je meenemen de yogaruimte in.
-Draag zorg voor een goede persoonlijke hygiëne uit respect voor je medecursisten en de docent.
-Kom op tijd, ongeveer 10 minuten voor aanvang van de les zodat je de tijd hebt om je rustig te installeren op je matje en alvast te landen in de yogaruimte.
-Na aanvangstijd van de les is er geen toegang meer tot de studio.
-Informeer altijd de docent voorafgaande aan de les over lichamelijke of geestelijke bijzonderheden.

12. COVID
Indien de studio wegens overheidsmaatregelen moet sluiten, worden de lessen online aangeboden. Een verplichte sluiting geeft geen recht op het eerder ontbinden van het contract. Na de overeengekomen looptijd is er uiteraard wel de mogelijkheid om het abonnement op te zeggen, met in achtneming van de maand opzegtermijn. Een verplichte sluiting geeft geen recht op restitutie van lesgeld of verlenging van de verloopdatum van strippenkaarten.

Bekijk hier de Algemene Voorwaarden voor de Webshop.